Kommunens skolor – där inte många mål uppnås

Det handlar verkligen inte om att ’bara’ ha kompetenta skolledare och pedagoger. Även föräldrar måste ge stöd till sina barn, som i skolan blir elever. Skolan är inte en plats för förvaring. Inte heller en plats för fri mobbing och fria trakasserier.

Det här är Östhammars kommuns mål, via Barn- och utbildningsnämnden:

Skolan ska vara attraktiv och konkurrenskraftig.
”Målet kommer inte att uppnås på helår.”

Alla elever ska ha en skolgång som präglas av trygghet och hälsa.
”Målet kommer inte att uppnås på helår. Ny mätning sker under hösten.”

Alla elever ska ha en skolgång som präglas av studiero.
”Målet kommer inte att nås på helår. Enligt Läroplanen ska alla elever d.v.s. 100 % ha den studiero som krävs för att kunna utföra sina studier. Det är av två anledningar vi inte når målet.”

Alla elever ska mötas av en inkluderande lärmiljö.
”Målet kommer varken nås på del- eller helår.”

Citat från kallelsen kommunfullmäktige 10 november 2020, sidorna 42-43.
Länk: Kallelsen

You may also like...