Ostkustens Framtid: ”Stoppa avvecklingen av Gräsö Skärgårdsskola! Nu!”

Ostkustens Framtid (OF) på Facebook 22 januari:
STOPPA AVVECKLINGEN AV GRÄSÖ SKÄRGÅRDSSKOLA! NU!
Konsten att arbeta i fel ordning är en speciell typ av konst som Östhammars kommun ’ställer ut’. Vem vill se den? Inte vi!
Innan kommunen ens hade kallat till medborgardialog på Gräsö togs beslut om att avveckla skärgårdsskolan. Som om en skola endast är en siffra i budgeten att radera. Nu har vi lessnat på den här bakvända ordningen!
Fundera på varför elevantalet minskat på skärgårdsskolan. Först tog kommunen bort årskurserna 4-6. Såklart elevantalet minskade då! Samma kostnader ska fördelas över färre elever. Fundera vidare på varför det inte sker någon inflyttning att hurra över till Gräsö. Därför att kommunen via sitt bostadsbolag Östhammarshem inte bygger nytt på Gräsö. Hela kustområdet har lämnats åt sitt öde som styrs av några få politiker.
Mycket bra, tycker vi, att kommunen nu äntligen inventerar obebodda hus på kommunens landsbygd. Det kommer kanske något väldigt bra ut av det. Låt säga att kommunen får kontakt med ägare till obebodda hus på Gräsö. Låt säga att dessa fastighetsägare får tummen ur och säljer fastigheterna. Vilka barnfamiljer vill flytta till Gräsö efter att skolan avvecklats?
Gör om! Gör rätt!

STOPPA AVVECKLINGEN AV GRÄSÖ SKÄRGÅRDSSKOLA! NU!

https://www.facebook.com/ostkustensframtid

You may also like...