Skolenkäten årskurs 8 i Östhammars kommun – röda siffror nästan överallt

Det här är ingen uppmuntrande läsning! Skolenkäten för årskurs 8 i Östhammars kommun år 2022.
Med reservation för att i den åldern kan man tycka att det är skit med det mesta:
Jämföraren – Kolada

You may also like...