Skolenkäten VT.22 Öregrunds skola = Bästa 5:an i hela kommunen

Jag har surfat omkring på Skolinspektionens webbsida. Har läst Skolenkäten för Öregrunds skola VT.22 och blev jätteglad!

Det här är Öregrunds skola, årskurs 5, bäst av alla 5:or i Östhammars kommun.
Diagram över indexvärden (0–10). Ett högt indexvärde indikerar en positiv uppfattning.
Öregrunds skola, Östhammars kommun (skolverket.se

You may also like...