Stadsplanering med Öregrunds skola

Kanske handlade det här bygget om något annat? Men jag tycker det har mycket med stadsplanering och energi att göra. Bra byggt på Öregrunds skola! Hela Farleden är för övrigt som en härlig konstutställning.

You may also like...