Stora skillnader mellan skolorna i Östhammars kommun

Ostkustens Framtid på Facebook 4/2-20:

Andelen elever (%), både flickor och pojkar, i årskurs 9 per skola som inte uppnått kunskapskraven i alla ämnen, läsåret 2018/2019.

Elevantal totalt i årskurs 9:
Östhammar: Frösåkersskolan, 92 elever.
Alunda: Olandsskolan, 41 elever.
Gimo: Vallonskolan, 60 elever.
Österbybruk: Österbyskolan, 23 elever.
Totalt antal elever var 216.

Källa: Skolverket, Siris.

You may also like...