Arbetskraftsinvandrare som tjänar under 27 360 kronor i månaden utvisas från Sverige fr.o.m. 1 november

Definition av arbetskraftsinvandring: Invandring till ett land på grund av erhållet arbete.

REGERINGEN 4 MAJ 2023:
• Nuvarande försörjningskrav – 13 000 kr per månad.
• Det första steget i arbetet med skärpta villkor för arbetskraftsinvandring.
• Arbetskraftsinvandrare ska ha en lön som uppgår till minst 80 procent av medianlön.
• Snabbmatspersonal, städare och hemservicepersonal exempel på yrken där genomsnittliga lönerna ligger under 80 procent av svensk medianlön.
• 26 560 kronor i månaden.
• Vara tillräckligt hög för att förändringen ska få avsedd effekt.
• Flertalet arbetskraftsinvandrare påverkas inte.
Ett höjt försörjningskrav för arbetskraftsinvandrare

TIDNINGEN ARBETET 25 SEPTEMBER 2023:
”Den som redan har ett arbetstillstånd kommer inte att få det förlängt om lönen är lägre än gränsen. Migrationsverket kommer att avslå ansökan och kräva att personen lämnar Sverige frivilligt. I annat fall avvisas personen med hjälp av Polis.”
Nya regler för löner kan tvinga städaren Viktoria att lämna Sverige

SVENSKT NÄRINGSLIV 3 OKTOBER 2023:
”I förra veckan kom beslutet. Regeringen har bestämt sig för att en arbetskraftsinvandrare måste ha en lön på 80 procent av medianlönen för att få arbetstillstånd – i dagsläget 27 360 kronor i månaden. Det är en summa som överstiger kollektivavtalade löner inom många bristyrken.”
Regeringens lönegolv slår hårt mot svenska företag (svensktnaringsliv.se)

You may also like...