Återblick på Miljöpartiet inför kommunvalet 2014

Valmanifest: http://www.mp.se/osthammar
Finns ordet ”demokrati” med i valmanifest: Ja. ”Du ska bestämma. Vi vill ha verkligt levande demokrati. Inte bara val vart fjärde år. Vi vill införa rådslag, öppna nämndsammanträden och ha fler kommunala folkomröstningar.”
Hur röstade Miljöpartiet i frågan om folkomröstning om räddningstjänsten:
De röstade ja till folkomröstning.

Hur bemötte Miljöpartiet folkinitiativet med krav på folkomröstning om räddningstjänsten?
Linda Eskilsson försöker föra debatten tillbaka till vad sakfrågan ska handla om enligt ärendelistan: folkinitiativ och folkomröstning (alltså inte om räddningstjänstens organisation).
Arno Unge: ”Vi behandlar två saker samtidigt här i någon sorts … röra”. ”Jag yrkar på att vi genomför en folkomröstning”. ” Jag tror att människor där ute är kloka” … ”jag är inte rädd för den processen” … ”vad är ni så rädda för?” … ”det här kan ju ske med vår vanliga valförättning” …

Intresse för Räddningstjänsten:
Har varit i kontakt med brandmän. Har MP Östhammar tagit till sig av informationen de fick?

Viktigt inför förra valet (2010): UNT
Linda Eskilsson: ”Att få till stånd en folkomröstning om vi vill ha slutförvaret i Forsmark eller inte. Det här är något som kommer att påverka alla i kommunen länge.”

Motioner under mandatperioden 2010-2014:
2013-06-10: Miljöpartiet:
Biogasproduktion och rensning av igenväxande sjöar och vattendrag biogasproduktion och rensning av igenväxande sjöar och vattendrag
2013-06-11: Miljöpartiet:
Barn i förskolan måste få vistas i en ”giftfri” miljö
2013-12-06: Miljöpartiet:
Byggnadsminnesförklaring av fd Källörsskolan

SVT Val 2014: Fem viktigaste frågorna i valet?
1. Miljö – arbeta för en klimatsmart kommun, förnybar energi och bra vatten.
2. Slutförvar av använt kärnbränsle – säkerhet, metoder och folkomröstning.
3. Samhällsplanering – kollektivtrafik, cykelvägar och gärna tåg (persontrafik).
4. Mat i verksamheterna – god, ”närlagad”, ekologisk och närproducerad.
5. Skola och förskola – kvalitet, giftfria miljöer, elevhälsa, alternativ pedagogik

You may also like...