Öppna valdebatter i Östhammars kommun

Om något av de 12 partierna inte finns på plats har de antingen inte fått någon inbjudan eller nonchalerat inbjudan. Fråga arrangörerna!

8 augusti: Diskussionsmöte, Söderögården. Arrangör: Utvecklingsgruppen Tvärnö/Raggarön/Söderön.

16 augusti: klockan 13-16, Vinkelboda (mittemot kommunhuset) Östhammar. Politiker- och diskussionsträff. Arrangör: Handikappförbundens Samarbetsorgan (HSO), som bjuder in alla partier samt funktionsnedsatta och anhöriga.

18 augusti: Norrskedika IP, från klockan 11 kommer alla partier vara samlade för era frågeställningar under rubriken K-Val2018 (kommunvalsfrågor).

21 augusti: klockan 13:00, Knutmassomuseet, Gimo. PRO:s Politikerträff. Politikerna får först presentera sig och sitt partis politik under två minuter. Därefter ställer vi frågor till politikerna genom diskussionens moderator, Carl-Eric Thörngren, som är PRO-distriktets ordförande. De närvarande PRO:arna (publiken) får också möjlighet att ställa frågor.

21 augusti: Öppen valdebatt på Societetshuset Källör, Östhammar klockan 17:30-18:30. Moderator: SR P4 Uppland. Alla partier som ställer upp för val till Östhammars kommunfullmäktige är inbjudna:

Margareta Widén-Berggren (Socialdemokraterna)
Jacob Spangenberg (Centerpartiet)
Lena Hagman (Kristdemokraterna)
Emil Söderberg (Landsbygdspartiet)
Julia Andersson (Liberalerna)
Lars O Holmgren (Lokalpartiet BoA)
Kerstin Dreborg (Miljöpartiet)
Pär-Olof Olsson (Moderaterna)
Åsa Lindstrand (Ostkustens Framtid)
Martin Wahlsten (Sverigedemokraterna)
och Vänsterpartiet.

2 september: Ekebydagen. Politikerdebatt med början klockan 14.

4 september: Öppen valdebatt på Storbrunn med Josef Nylén som moderator. Alla partier som ställer upp för val till Östhammars kommunfullmäktige är inbjudna.

Förtidsröstningen till samtliga tre val (landsting, kommun, riksdag) börjar den 22 augusti och pågår fram till och med valdagen 9 september.
Kanske är det en bra idé att vänta med att rösta tills efter valdebatten på Storbrunn? Jag har ångerröstat en gång i valet till kommunfullmäktige. Efter att jag hade förtidsröstat fick jag veta vad en partikandidat i det parti jag hade röstat på egentligen tyckte om Östhammar, Öregrund och Gräsö, och jag blev så förbannad att röstmottagare fick leta upp mitt valkuvert på valdagen (det tog tid) så att jag fick möjlighet att ångerrösta. Därför är det bra att inte rusa iväg till lokaler för förtidsröstning så fort de öppnar, tänker jag. Först valdebatt – sedan rösta.

Håll utkik efter annonser i media om valdebatten!

You may also like...