Det politiska spelet om 288:an Gimo-Börstil

Det finns en Facebook-grupp som heter Håll Östhammars kommun levande. I den gruppen startades den 16 juni 2017 en tråd om väg 288 och sträckan Gimo-Börstil.
Länk till Facebookgruppens tråd

Margareta Widén-Berggren (S), kommunalråd Östhammars kommun:
Nu ligger det till så att majoriteten har ett förslag som är likadant där regionen öppnar för ytterligare finansiering när vi får se förslaget från Trafikverket. Lite annan tågordning från oppositionen som självklart ska profilera sig. Målet är precis som förut. Två plus ett väg Jälla Börstil. Nu är det också namnsatt objekt vilket innebär att pengar finns från föregående Länstransportplan. Politiskt spel som det kallas.
MWB med ytterligare en kommentar: Kanske ska informera också att det är ett inspel o remissvaret beslut fattas senare. Vi S i Östhammars kommun kommer aldrig att ge oss och det jobbet gör vi här över alla partigränser. Det ger styrka.

Björn-Owe Björk (KD), ledamot i Knivsta kommunfullmäktige:
Delar inte riktigt Margareta Widén Berggrens syn.
Socialdemokraterna i Östhammar vek ned sig för s i Uppsala som hellre ville satsa medel på kapacitetsstark kollektivtrafik (spårvagn, typ) i Uppsala. Alliansen prioriterade mötesfri 100-väg medan s/mp-styrda region Uppsala nedprioriterade väg 288.

Margareta Widén-Berggren har inte skrivit någon kommentar efter Björks kommentar …

You may also like...