16 januari: Dialog om skolan i Öregrund och nya Frösåkersskolan

Tror du fortfarande på kommunpolitikerna? Du röstar som du alltid gjort som en tradition? Det gör inte jag. Självklart läggs inga skolor ner och självklart bantas inte Öregrunds skola på antalet årskurser innan valet 2018. Barn- och utbildningsnämnden i Östhammars kommun har redan visat vilket av skolchefens förslag de vill gå vidare med: stängning av Gräsö skola, stängning av Snesslinge skola och bort med årkurserna 4-6 från Öregrunds skola. Självklart genomförs inte det här innan valet 2018 för då riskerar S/C-partiet (S vann senaste valet men C styr) att bli utan röster från kustbefolkningen i kustkommunen Östhammar.
Huvudämnet för grundskoledialog i Öregrund den 16 januari 2017 är ”Öregrunds skola och Frösåkersskolan”.
Läs mer om Grundskoledialogen 2016/2017 på Östhammars kommunhus’ webbsida:
Kom och prata grundskola med oss!

Det är alltså förslag 3 som Barn- och utbildningsnämnden tycker är intressant, men självklart läggs inga skolor ner eller bantas innan valet 2018.
Förslag 1, 2 och 3 handlar alla om att stänga två skolor och ta bort årskurserna 4-6 från Öregrund.

You may also like...