Jo, Sverige har visst en regering!

Det är inte så att Sverige inte har någon regering! Det har vi visst – vi har en övergångsregering ledd av Stefan Löfven (S), alltså samma regering vi hade innan valet 2018.

Den 15 november ska regeringen lämna in sin budgetproposition för 2019 (budgetförslag). Om Sverige fortfarande inte har en ny regering den 15 november, är det övergångsregeringen som lämnar in budgetpropositionen.
Läs hellre fakta vid huvudkällan än någon annanstans. På riksdagens webb finns fakta om budget 2019 med en eventuell övergångsregering:
http://www.riksdagen.se/sv/valet-2018/budgeten-for-2019

Sverige kan faktiskt ledas av den här övergångsregeringen fram till valet 2022 om alla låsningar mellan partier och block kvarstår, om talmannen inte kan lägga förslag på ny statsminister och det inte blir något extraval. En övergångsregering kan och får ’sitta’ tills en ny regering är på plats. Det är statsministern som väljer sina ministrar i den nya regeringen och just nu har vi ingen statsminister. Röstar riksdagen ner alla förslag på ny statsminister, så finns det heller inga nya ministrar och ingen ny regering.
En övergångsregering har samma befogenheter som en ’riktig’ regering, även fast den blivit bortröstad i riksdagen – den övergångsregering vi har nu saknar alltså stöd i riksdagen. Riksdagen är färdig (mandaten är fördelade utifrån valresultatet) och ledamöterna har efter valet 2018 tagit plats i stolarna, men regeringsbildningen håller fortfarande på.

En övergångsregering får inte utlysa extraval. När talmannen lagt fram fyra förslag på ny statsminister och riksdagen röstat ner alla fyra förslag blir det extraval. Talmannen bestämmer datum för extraval i samråd med Valmyndigheten.
Vid extraval upplöses hela riksdagen och röstberättigade går till valurnorna igen och röstar i riksdagsvalet – med förhoppning om att det då ska kunna gå smidigare att bilda regering. Just nu går det inget vidare smidigt. Ett extraval innebär att väljarna ska rösta på andra sätt, för annars får vi ju samma resultat igen.
Även om det blir extraval 2019 så är det val igen 2022 och inte 2023. Vi har ju annars fyra år mellan valen, men vid eventuellt extraval 2019 blir det bara tre år mellan valen.

You may also like...