Lokalpartiet BoA:s Öregrundskandidat vill flytta färjeläget söderut

Flytta färjeläget på Öregrundssidan söderut, bygga nytt äldreboende på Gräsö i stället för i Öregrund för att få fler arbetstillfällen på Gräsö.
Läs mer på Lokalpartiet BoA:s hemsida om kandidaterna och presentationerna:
https://www.lokalpartietboa.se/kandidatpresentation

You may also like...