Mod att avveckla Öregrund/Gräsö-skolorna

Åsa Lindstrand (oberoende ledamot i Östhammars fullmäktige) har även hon uppmärksammat detta om ”mod” och ”avveckla” vad gäller kvalifikationer för den rektor som Östhammars barn- och utbildningschef, Lisbeth Bodén, söker till Öregrund/Gräsö-skolorna:  Vad är planen för dessa båda skolor när en av kvalifikationerna är att ha mod att avveckla?
Läs blogginlägget av Åsa Lindstrand: Mod att avveckla

Den politiska ledningen och BUN kan mycket väl påstå att detta är en ”verksamhetsfråga” och alltså inget som politiker har med att göra: det är en förvaltningsfråga och tjänstemän får göra som de vill.

Här är den rektorstjänst som åter är ute att söka för ”modiga” rektorer: Som ledare är du lyhörd och du har mod att utveckla, förändra och avveckla.
Rektor till Öregrunds och Gräsö skolor
skola2

You may also like...