Östhammars kommun är som Grönköping

Tänk att kunna smita från ansvaret för mångårig misskötsel av VA-verksamheten genom att låta någon annan ta över, ställa sig vid sidan om och titta på, vissla förstrött och dessutom belönas med nya styrelsearvoden!
BoA har varit på möte i kommunstyrelsen och berättar om det mötet på partiets Facebook, där du kan läsa hela inlägget:
https://www.facebook.com/boaosthammar

You may also like...