Ostkustens Framtid: ”Återinför dygnet-runt-bemanning på Östhammars brandstation”

Ostkustens Framtid (OF) fortsätter i lugn takt att publicera mandatlöften på sin webbsida. Det senaste handlar om Östhammars brandstation:

Detta ska OF arbeta för:
– återinförande av dygnet-runt-bemanning på Östhammars brandstation.

Ansvaret för räddningstjänst och brandförsvar i Östhammars kommun kan inte klubbas bort till annan aktör. Det är endast utförarrollen som kan klubbas bort. Östhammars kommunfullmäktige valde att klubba bort utförarrollen till Uppsala kommuns brandförsvar (UBF). Mycket har blivit bättre (exempelvis fordonspark och utbildning) men mycket har också blivit sämre. Östhammars kommun har inte längre någon dygnet-runt-bemannad brandstation. Ostkustens Framtid kommer därför att verka för att:
– Östhammars brandstation går tillbaka till att bemannas dygnet runt.
– politiker i räddningsnämnden tar sina uppdrag på allvar, vilket börjar med att läsa och lära hela lagen om skydd mot olyckor (LSO).
– de riktiga experterna, det vill säga brandmän som arbetat länge i yrket, ska bemötas som just experter och ska bli lyssnade på när de kontaktar politiker om missförhållanden. Det är att ta politiskt ansvar.

LÄS MER om detta mandatlöfte och övriga hittills publicerade mandatlöften på OF:s webbsida:
http://ostkustensframtid.se

You may also like...