Så här röstade Gräsö i valet 2018 till Östhammars kommunfullmäktige

Så här röstade Gräsö i valet 2018 till Östhammars kommunfullmäktige

Totalt antalet röstberättigade medborgare på Gräsö 2018 var 600.
Antal röstande var 527, alltså 87,83 % valdeltagande.
Ogiltiga röster: blanka 3 och övriga ogiltiga 4 = totalt 7 ogiltiga röster.
Källa: Valmyndigheten – Gräsö

Gräsö i valet 2018 till Östhammars kommunfullmäktige

You may also like...