Spärr mot småpartier till kommunfullmäktigevalet 2018

Idag har jag ’hängt’ på Valmyndighetens hemsida och läst om allt möjligt, bl.a. Nyheter från 2018 års val:  ”Småpartispärr införs vid val till kommunfullmäktige, 3 % för valkretsindelade kommuner och 2 % för ej valkretsindelade kommuner.”

Det finns totalt 49 mandat att fördela i Östhammars kommunfullmäktige. Tre partier har bara ett (1) mandat vardera:
Liberalerna, Kristdemokraterna och Landsbygdspartiet.
Boa, Vänsterpartiet och Miljöpartiet har vardera 2 mandat.
6 småpartier i Östhammars kommunfullmäktige?

”Det är bara de stora kommunerna som är indelade i valkretsar, i nuläget är det ca 80 kommuner. Som huvudregel måste en kommun ha minst 36 000 röstberättigade invånare för att få dela in kommunen i två eller flera valkretsar. Kommunfullmäktige beslutar om hur många mandat som hela fullmäktige ska ha, men det är länsstyrelsen som beslutar om antalet mandat för varje valkrets. I valkretsindelade kommuner är 9/10 av mandaten fasta valkretsmandat och resten är utjämningsmandat. Dessa regler gäller från och med 2018 års val.”

… och snart knackar det på våra dörrar igen och vi är intressanta, tycker de som vill ha våra röster. Precis som om vi inte skulle kunna använda våra röster själva i sakfrågor och med dagens moderna teknik.

You may also like...