30,1 % upplever att det förekommer korruption inom Östhammars kommuns verksamheter (plats 242 av 290)

Av de som besvarade SCB:s Medborgarundersökning 2021 upplever 30,1 % att det förekommer korruption i Östhammars kommun.
Info hämtad här: Jämföraren – Kolada ”Korruption upplevs förekomma inom kommunens verksamheter.”

Östhammars kommun placerar sig på plats 242 av 290 i jämförelse med Sveriges alla kommuner.

Vilken typ av korruption? Godtycke? Vänskapskorruption? Bestickning? Mutor? Jävsituationer? Svågerpolitik?

Det finns mycket i Östhammars kommun som saknar demokratisk legitimitet, mer än ’bara’ det här:
SKB stod för anka och vin på franska rivieran – P4 Uppland | Sveriges Radio

Korruption skadar konkurrensen | Konkurrensverket

You may also like...

1 Response

  1. kim von Platen skriver:

    Jag vet att det förekommer. Har själv varit förmånstagare, en gång för många.