All den kompetens som saknas i Östhammars kommunhus och som de inte är intresserade av att skaffa sig

Surfa in hos Riksantikvarieämbetet och läs om alla de kompetenser som behövs för att förvalta kulturarv som bl.a. sjöbodarna vid Öregrunds hamn.
I Östhammars kommunhus vet de inget om vilken kompetens som behövs och det ger konsekvenser för den gamla staden Öregrund.
Öregrunds hamnområde har nu endast en (1) genuin sjöbod kvar.

LÄNKAR:

Riksantikvarieämbetet: Sammanställning av exempel på kompetens och erfarenhet

Riksantikvarieämbetet: Att vårda byggnader

Östhammars kommun äger sjöboden Ekan, som arrenderas av Öregrund-Gräsö Konsthantverkarförening.
Sommartid arrangerar föreningen konstutställningar på övre våningen och på den nedre har medlemmar i föreningen försäljning av konsthantverk de tillverkat under året.
Det går alltså att bedriva verksamhet i gamla sjöbodar utan att förstöra dem exteriört. Öregrund-Gräsö Konsthantverkarförening har arrenderat sjöboden Ekan sedan 1 juni 1987.

You may also like...