Avhopp från Företag i Samverkan

Christina Williamsson Liw, Östhammar, hoppar av uppdraget som ordförande i styrelsen för Företag i Samverkan Östhammars kommun.
Den avgörande faktorn, skriver CWL, är Östhammars kommuns agerande:

– – – ”kommunen väljer att tillsätta utredare som ska se över frågan hur man ska arbeta med ’Attraktivitet’. Det nämns inte med ett ord hur man ska arbeta med företagsklimatet i vår kommun, trots att Östhammars kommun snart har det sämsta företagsklimatet i vårt land. För mig är det inte längre värt att lägga dyrbar tid på något som inte ger något tillbaka i form av utveckling för vår kommun.” – – –

You may also like...