Bästa friluftskommun 2021 – Östhammars kommun näst sämst i länet

Naturvårdsverket
”Kommunerna har en central roll att utveckla friluftslivet för befolkningen, för att bidra till hälsa och välbefinnande. Vi tycker att det är fortsatt angeläget att stimulera detta och har även i år genomfört en undersökning för att fånga upp det fina arbete som pågår ute i landet. Undersökningen baseras på en enkät som kommunerna själva fått svara på. Med detta som utgångspunkt delas priset till Sveriges frilufts[1]kommun ut. Priset delas ut av Naturvårdsverket i samarbete med Svenskt Friluftsliv och Sveriges Fritids- och Kulturchefsförening.”

Uppsala läns åtta kommuners rankingar
Tierp plats 5
Heby plats 35
Uppsala plats 58
Älvkarleby plats 63
Håbo plats 76
Östhammar plats 101
Enköping plats 142
(Knivsta kommun deltog inte i 2021 års undersökning)

De tio nationella friluftslivspolitiska målen är:
1. Tillgänglig natur för alla
2. Starkt engagemang och samverkan
3. Allemansrätten
4. Tillgång till natur för friluftsliv
5. Attraktiv tätortsnära natur
6. Hållbar regional tillväxt och landsbygdsutveckling
7. Skyddade områden som resurs för friluftslivet
8. Ett rikt friluftsliv i skolan
9. Friluftsliv för god folkhälsa
10. God kunskap om friluftslivet

Länk: Här kan du läsa mer och ladda ner rapporten

You may also like...

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *