De kallar sig ”Östhammars kommun” – Vi kallar oss engagerade Öregrundsbor

Jag hoppas verkligen att den här verksamhetschefen inte blir långvarig på den tjänst hon har i Östhammars kommunhus. Jag skiljer på ”Östhammars kommun” som är vi alla som bor här, och ”Östhammars kommunhus” med tjänstemän i en organisation, som finns till för sin egen skull. Det spelar ingen roll hur mycket skattemedel de laddar in i pipeline – det kommer inget ut i andra änden av röret till oss som bor i kustområdet. Du behöver ha en sommarkrog i Öregrund – då blir du trevligt bemött och får allt du vill ha. Här kan du ha uteservering helt utan tillstånd. Du kan driva krog utan toaletter till personal och gäster. Du kan driva krog utan tillagningskök. När allt detta saknas vrider sig folket i kommunhuset som maskar på krögarkroken och hjälper krögarna att driva krogar trots brister, eller som Växande kommun uttrycker det: ”Vi utgör länken mellan kommunen och näringslivet.”

Jag har flera bekanta i Öregrund med omnejd som blir riktigt illa bemötta av tjänstepersoner i specifikt ”Sektor samhälle”. Där finns en sektorchef som anställdes av kommundirektören, fast facket ville ha en helt annan chef, som nu i stället arbetar som stadsarkitekt i Norrtälje kommun. Sektorchefen erbjöd tjänster till de som behagar honom. Såklart man inte anställer nej-sägare. Vi fick verksamhetschef Växande kommun och verksamhetschef Attraktiv kommun.

Engagerade och pålästa medborgare är inget som behagar ledningen för ”Sektor samhälle”.  När ”Växande kommun” på ett möte med Öregrundsbor i kommunhuset i Östhammar, om hur det ser ut i Öregrund (skräpigt bl.a.) uppmanades Öregrundsborna att dokumentera allt som behöver åtgärdas och skicka till Östhammar Direkt, som sorterar in ärenden till rätt nämnd och sektor.
Sagt och gjort! Det här svaret fick en engagerad medborgare av ”Växande kommun” i ”Sektor samhälle” igår efter att medborgaren dokumenterade sådant som behöver åtgärdas i Öregrund. Inget ”Hej” och inget ”Tack för ditt meddelande”, utan det här, som har diarienummer KS-2022-7-83 i kommunens diarium med rubriken ”Så det ser ut i Öregrund! Gäller bl.a. skyltar och vimpeln vid Brunnsparken. Samt svar från Marie”.
Det är en offentlig handling som vem som helst kan begära ut:

Svaret från ”Växande kommun”:
Hans!
Jag blir både besviken och arg på ditt mail.
Det är lätt att bli hemmablind om man åker förbi en plats varje dag. Så i så motto är det bra att bli uppmärksammad på saker som behövs rätt verktyg för att åtgärda, men så tråkigt med den tonen.
När det gäller vimpeln bli jag arg. Flagglinan var inte låst, så istället för att ta eget ansvar för vår boendemiljö och fixa det… så upprörs du, stannar, tar kort, går därifrån och skriver till kommunen. Det gör mig arg som kommunanställd, som kollega till driftspersonalen och som Öregrundsboende. Därför har jag nu dragit upp vimpeln i topp när jag cyklade förbi på hemvägen. Halkar den ned pga oproffsig surrning så hoppas jag att du bidrar nästa gång med att dra upp den igen.
Nog med återkoppling på detta mail.
Marie Berggren
Verksamhetschef Växande kommun
…………………………………………………

För att uttrycka sig på det här usla sättet har verksamhetschefen förstås 100 % stöd av sin chef (sektorchef Ulf Andersson), som har en chef (kommundirektör Peter Nyberg). Den som har ambitionen att leda andra, bör först kunna leda sig själv. Sitter man i en ledningsgrupp och saknar ledarskapstalanger är det enbart den höga lönen som lockar. Dock ska sägas att den ledare som saknar ledarskapstalanger oftast är helt omedveten om det och har fått en högavlönad tjänst på andra villkor än den kompetens som saknas.

Läs gärna det här inlägget igen:
Bemötande, information och inflytande för medborgarna – Östhammars kommuns tjänstemän placerar sig i botten

Har du tänkt på att när du läser en text skriven av någon du ogillar, läser du texten på ett särskilt sätt – med ogillande och kanske med fula miner. Om du läser en text högt med ogillande kommer den som lyssnar på dig att förstå att du inte gillar den som skrivit texten du nyss läst. Testa att högläsa en text högt och med gillande. Jag försökte läsa Berggrens text högt med gillande, men när man inleder med ”arg” är det en instruktion om hur hela texten ska läsas och förstås.

En mogen läsare och textbehandlare vet att texter är passiva fram till dess att vi aktiverar texten med vad vi känner för den som skrivit. Det händer att omogna läsare lägger skulden på författaren, textskaparen, sms:aren, mejlaren – det är dock läsaren/mottagaren som anger tonen för sitt läsande, inte skribenten.

Vad man än gör krävs beslut. En människa tar under ett dygn många beslut om stort och smått. En kort stund tänker vi kring problemet, sedan tar vi beslut om hur problemet ska lösas. Oftast är problemlösningen omgärdad av för- och nackdelar. Gör vi rätt val? Alla beslut vi tar är just då rätt beslut. Annars skulle vi ju inte ta just det beslutet! Med facit i hand kan det visa sig att vi tog fel beslut – eller rätt. Om ”Växande kommun” inte kommer på något annat svar än det hon skickade till avsändaren Hans, inga val mellan olika svar och bemötande, och inte anser sig kunna agera på något annat sätt än så här, har Östhammars kommunhus stora problem. Inga problem kommer någonsin att lösas eftersom folket i kommunhuset till att börja med inte klarar att identifiera eller erkänna att problem finns. Därför kvarstår problemen.

Ut och jobba nu, engagerade Öregrundsbor!
Med ”Växande kommuns” svar till engagerad medborgare som ram kring hur Öregrund bör vårdas, gör vi engagerade så här:

Hej i kommunhuset!
Vi är ett gäng medborgare som verkligen vill engagera oss. Vi funderar på att stänga av Öregrund i olika delar och olika tidsperioder med början från 1 juni till 31 augusti 2022. Eftersom vi identifierat många problem, så ska vi självklart åtgärda problemen själva och inte besvära er.
1) Vi ska återställa den vackra rosenrabatten i Societetsparken. Jepp, den som ’kommunen’ drog upp.
2) Vi ska återställa den vackra allmogerabatten vid biblioteket. Jepp, den som ’kommunen’ drog upp.
3) Vi ska asfaltera om alla gator – många potthål. Vi börjar med Skolgatan.
4) Vi ska rensa alla dagvattenbrunnar – det finns trädrötter i somliga.
5) Vi ska rikta upp alla sneda stolpar som står på sniskan.
6) Vi ska transportera bort rishögar i Tallparken.
7) Vi ska måla om rådhuset samt måla om räcken fram till biblioteksdörren.
8) Vi ska bättringsmåla trappstegen med gul färg: servicehuset för båtgäster.
9) Vi ska leta upp sponsrade Öregrundsbänkar som försvunnit.
10) Vi ska informera om vanliga trafikregler för Kreti och Pleti.

Går vi förbi något som behöver åtgärdas, då åtgärdar vi – med eller utan verktyg, med eller utan drulleförsäkring. Är det så att vi inte längre orkar se skiten – då stannar vi hemma!

Vår nästa arbetsperiod infaller september 2022 – maj 2023. Det är inte helt omöjligt att det blir 10 punkter på arbetslistan även då. Räkna inte med att vi kommer att hinna åtgärda alla problem under vår första arbetsperiod 1 juni till 31 augusti i år. Vi gör så gott vi kan i den boendemiljö vi värnar om.

Med vänliga hälsningar (*)
Engagerade Öregrundsbor
……………………………………

”Fuck off” … eller inte …
(*)
Det finns olika sätt att avsluta kommunikation. ”Hälsningar” eller ”Med vänlig hälsning” om det bara är en som hälsar, eller ”Med vänliga hälsningar” om det är flera som hälsar. Alla (nåja) tjänstemän runt om i Sverige har som rutin att avsluta kommunikation på trevliga sätt.
Jag brukar avsluta med bara ”Hälsningar” när jag ruttnar på hur kommunen sköter sina åtaganden i Öregrund. När jag inte skriver någon hälsning alls fick jag nog för redan fem år sedan och skulle vilja skriva ”fuck off” eller ”nog med återkoppling på detta mail”. Men den tonen väljer jag bort.

You may also like...