Definiera ”fastboende Öregrundsbo” (Ulf Anderssons enkät om centrala Öregrund)

Vet du vad? Jag släpper absolut inte Ulf Anderssons uttalande på kommunens webb om Öregrund: ”Invånarna i Öregrund är nöjda”. Samma uttalande kom han med den 29 november i Societetshuset – men blev ifrågasatt.

Lusläsning av enkätresultatet är snart uppe på första plats på min att-göra-lista. Jag tar lite då och då och delar med mig av sådant jag ifrågasätter.

Hur definierar kommunen ”fastboende”, tycker jag är en relevant fråga.
Det var alltså totalt 680 fastboende som svarade på enkäten, men det var 1152 som besvarade följande delfråga:

Hur nöjd är du med möjligheterna för lokalbefolkningen att vistas på och använda sig av allmänna platser i centrala Öregrund?

RESULTAT: 
58 % är ganska eller mycket nöjda.
18 % är ganska eller mycket missnöjda.
(Resten är varken det ena eller andra).

Låt säga att samtliga 680 fastboende besvarade den specifika frågan. Utöver fastboende har 472 utomstående gjort egna bedömningar om hur det är att vara fastboende. Och Ulf Andersson, initiativtagare till enkäten, kom alltså fram till att ”Invånarna i Öregrund är nöjda”.

Att 680 personer fyllt i att de är fastboende behöver inte betyda att 680 personer är fastboende. Kanske hälften av de ”fastboende” bara är sommarföretagare och/eller fritidsboende som bor i helt andra kommuner.

De här exemplen av fritextsvar har kommunen plockat ut:
* Fullt på sommaren.
* Turismen/serveringarna tar för mycket plats.
* För mycket folk, fylla och hög musik.
* Undviker hamnen/centrala Öregrund på sommaren.
* Ont om parkering.
* Behövs fler sittplatser/parkbänkar.

Om jag kontaktar någon/några som på något sätt vill samla in svar från riktiga Öregrundsbor på samma fråga – blir resultatet detsamma, tror du?

Här kan du läsa om de nöjda invånarna i Öregrund:
Öregrunds invånare tycker till i enkät – Östhammars kommun

Nu ska jag fira jul med familj och släkt – återkommer med del 2 om Ulf Anderssons enkät och slutsatser.

Ooooops, glömde!
Innan det öppna mötet i Societetshuset 29 november försökte både privatpersoner och politiker att få ”Östhammars kommun” att ta emot frågor innan mötet och leverera svar under mötet. Det blev inget av det – förstås.

Och det är alltså folkvalda politiker i Bygg- och miljönämnden och ledamöterna i kommunfullmäktige som är ansvariga för hur det ser ut på Hamntorget.
De kommer INTE undan det ansvaret.
Tänk på hur du röstar i valet 2022!

You may also like...