Var ska Östhammars nya reningsverk byggas? Vid Karö våtmark? Mellan Öregrund och Östhammar?

Såg du Uppdrag Gransknings program Klimatbomben, om våtmarker? Mycket bra och lärorikt program, tycker jag. I inslaget visades och berättades vilket jobb en fungerande våtmark gör, och vad utdikade/torrlagda ”våtmarker” gör. Om du tycker våtmarker verkar tråkiga och ”osexiga” – utmana dig själv och titta ändå:
Uppdrag granskning – Klimatbomben | SVT Play

Var ska Östhammars nya reningsverk byggas?
Den 7 oktober hade UNT en stor och bra artikel: Våtmarken bästa platsen för reningsverket.
Artikeln handlar om var Östhammars nya reningsverk bör byggas. För Östhammar måste ha ett nytt reningsverk:

1. Kåre Lagerquist (som arbetat vid reningsverket i Östhammar) och Peter Ridderstolpe (miljökonsult) menar att det nya reningsverket med fördel kan byggas intill Karö våtmark på Söderön och det renade vattnet kan sedan släppas ut i Östhammarsfjärden.
2. Lena Blad, VD för Gästrike Vatten, avfärdar bestämt Lagerquists och Ridderstolpes idé och hänvisar till lagstiftning och att Östhammarsfjärden har dålig status.
3. Kommunalrådet Margareta Widen Berggren (S), tillika ordförande för Östhammar Vatten, menar att utsläppet av vatten från det nya reningsverket bör ligga så långt bort från Östhammarsfjärden som möjligt, ett gemensamt reningsverk mellan Östhammar och Öregrund.

Har medborgarnas pengar kastats i sjön? Över 22 miljoner kronor?
När jag läser UNT-artikeln blir jag mycket fundersam av det här uttalandet av Lena Blad, om Karö våtmark: ”Visar testerna att den är effektiv kan det ändå vara bra att behålla våtmarksreningen på kort sikt.”

Medborgarna i Östhammars kommun har hittills investerat över 22 miljoner kronor i Karö våtmark, eller för att vara mer exakt: 22 005 453 kronor.
Det är medborgarnas pengar som kommunen använder, därför skriver jag att det är medborgarna som investerat pengar i våtmarken.

”Den tekniska delen av Karö våtmark kunde invigas i september 2015. Sedan dess leds vattnet från Östhammars reningsverk till våtmarken där kvävereduktion sker.
(Camilla Andersson, miljösakkunning i Östhammars kommunhus)

You may also like...

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *