”Jag upplever att främst sommarkrögarna får göra precis som de vill”

Jag hittade den här skrivelsen i Östhammars kommuns diarium, KS-2021-11-227:

”Hej!
Jag anser att ni tjänstemän och politiker måste bromsa och tänka om vad gäller hamnområdet i Öregrund.
Jag upplever att främst sommarkrögarna får göra precis som de vill.
På försommaren utökades flera av krögarnas trädäck. På vissa ställen flyttades parkbänkar bort för att krogarnas yta skulle utökas.
En krögare fick t.o.m bygga över vattnet. Hur kunde det få ske?
I hamnområdet finns en del q-märkta sjöbodar och hela området är en kulturhistorisk miljö. Men den förstörs mer och mer då det inte verkar intressant för tjänstemän och politiker. Konstigt tycker jag då vi borde bevara detta kulturarv.
Jag anser:
Att krogarnas yta på kommunens mark ska minskas.
Att uteserveringar på trottoarer ska bort.
Att när sommarkrögarna stänger ska allt plockas bort på kommunens mark, till och med trädäcket. Jag anser att om ni ska bygga en 10 meter bred brygga, då har ni lyckats förstöra hela Öregrunds hamn.
De flesta av krögarna har bara öppet 2-3 månader. De bor inte i kommunen och betalar därför ingen skatt.
De flesta som arbetar på krogarna bor inte heller i kommunen och betalar därför ingen skatt.
Har ni tjänstemän och politiker på kommunen räknat på inkomster från turisterna och utgifter för oss som bor här permanent?”

You may also like...