Kommunen planerar att säga upp avtalen med företagen vid Öregrunds hamn

Östhammars kommun: ”Vi planerar att säga upp de avtal som kommunen har med företagen i Öregrunds hamn, för att kunna formulera nya avtal inför sommaren 2022. Det gör vi eftersom vi sett att de nuvarande avtalen i flera fall varit bristande. För oss är det viktigt att rätta till de överenskommelser som inte är tydliga. För att ge både näringsidkare och oss själva tid att ställa om verksamheten har vi valt att göra detta med framförhållning, och alltså inte inför denna säsong.”

Reflektioner
Det är alltså inte med hänsyn till sjöbodarna och kulturmiljön runt Öregrunds hamn som avtalen sägs upp och omformuleras – det handlar om avtalen. Avtalen kan alltså justeras utifrån hur det ser ut just nu, och att det tydliggörs i nya avtal.
Så, tyvärr, det går inte att få ut något vettigt av det här.
(Och planerar är inte samma sak som ska.)

Den tredje parten i det här ärendet är alla de som värnar om Öregrund, om den gamla hamnens kulturmiljö och om om sjöbodarna. Tredje part har ingen att förhandla med när det gäller nya avtal. Det är en sak mellan Östhammars kommun och näringsidkarna – två parter som intresserar sig för Öregrund endast på sommaren och som ska teckna nya avtal med varandra.

You may also like...