Kommunkompass för 85 000 kronor

Från ksaus: protokoll:
”Kommunkompassen planerar att genomföras 16-18 november. Kommunkompassen är ett verktyg där SKR genomför ett test av kvalitativa indikatorer. Presidiet i kommunstyrelsen samt ordföranden i nämnder kommer bjudas in att delta.”

SKR:
”En kommun som använder sig av Kommunkompassen får en genomlysning av kommunkoncernen utifrån ett övergripande perspektiv. Resultatet kommer att visa på både styrkor och förbättringsområden inom de åtta områdena.

Utvärderingens resultat är ett gott stöd för kommunens övergripande utvecklings- och förbättringsarbete samt ger kommunen även en möjlighet att jämföra sig med andra kommuner och hitta goda exempel att lära sig av.

Kommunen får tillbaka sitt resultat i en skriftlig rapport samt erbjuds också få en återkoppling med muntlig redovisning. Många kommuner väljer efter några års förbättringsarbete att genomföra en ny Kommunkompass för att på så sätt få sina förbättringsinsatser bekräftade.

Kostnad för hela utvärderingen är 85 000 kronor. I priset inkluderar resor, övernattning, förberedelser, besök, slutrapport samt muntlig återkoppling. SKR:s utvärdering och den muntliga återkopplingen sker vid två olika tillfällen.”

Läs mer om Kommunkompassen på SKR:s webb

You may also like...