Östhammars kommun på plats 105 av 290 i rankingen ”Här är det bäst att leva”

Östhammars kommun på totalplats 105 av 290 i Fokus’ ranking Bäst att leva 2020. Lite demokrati skulle inte skada!

Bostäder: 33
Arbetsmarknad: 47
Socialt & Hälsa: 75
Trygghet: 88
Kultur & Fritid: 93
Demografi: 125
Kommunal ekonomi: 162
Miljö: 198
Demokrati & Jämställdhet: 239
Utbildning: 254

Länk: Fokus’ Här är det bäst att leva 2020

You may also like...