Ritningar på utbyggnaden av Öregrunds inre hamn? Det har du inte med att göra?

Har du funderat på varför Östhammars kommun inte ställer ut arkitektförslag och motförslag på hur utbyggnaden av Öregrunds inre hamn kan komma att se ut? Jag antar att det nu finns förslag från flera håll. Varför får inte Öregrundsborna ta del av dessa förslag och lämna synpunkter på dem?
Låt mig gissa – utbyggnaden handlar om ”verksamheternas utveckling” på nytt trädäck och breddade bryggor, alltså inget för allmänheten att ta del av. En affärsmässig utbyggnad. De verksamhetsutövare som skriker högst får sista ordet? Plötsligt, våren 2022, börjar det byggas och breddas helt utan att förslaget/förslagen funnits som utställning eller att kommunen ens brytt sig om synpunkter från kommunskattebetalande Öregrundsbor.
Så tror jag att det blir. Vad tror du?
GO eller STOP för samråd?

Ansvariga politiker i Bygg- och miljönämnden

You may also like...

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *