Så här mycket betalar krögarna för att ha terrasser på kommunal mark i Öregrund

Ja, du ser rätt summa på bilden nedan. Krögarna betalar denna summa per kvadratmeter offentlig mark som de har sina krogterrasser på i år. Vad de ’betalade’ förra året vet jag inte (då fanns inga taxor) men vad de betalar i år vet jag:

Kommunfullmäktige klubbade nya taxor för upplåtande av offentlig plats våren 2022.
Nya taxor för upplåtande av offentlig plats – Östhammars kommun (osthammar.se)

Östhammars kommun menar alltså att eftersom krögarna ansökte om att nyttja offentlig plats med sina uteserveringar (som står året om) innan de nya taxorna trädde i kraft, så är det gratis i år att nyttja offentliga platser/mark för privata företagare/krögare.

I kommunens diarium ser du vilka datum som finns vid alla näringsidkares ansökningar om uteservering på offentlig plats:
KS-2022-2 (osthammar.se)
Uteservering, Öregrundsgrillen Hamntorget, har datumet 2022-07-06, alltså efter att de nya taxorna trädde i kraft. Men, det är nog gratis för den näringsidkaren också att ha uteservering där den står nu.

You may also like...