Så här har Östhammars kommunfullmäktige skött kommunen 2018-2022

Jag håller fortfarande på att ta fram fakta om hur Östhammars kommunfullmäktige tagit hand om kommunen mandatperioden 2018-2022.

Östhammars kommunfullmäktige (kf) har delegerat det mesta till tjänstemännen, men kf har 100 % ansvar, för även vår kommun ska vara politiskt styrd.
Observera att inte alla mätningar nedan är sådant som kommunfullmäktige kan ta beslut om, men allt kan påverkas av hur aktiva eller passiva de folkvalda i kommunfullmäktige och i nämnderna har varit/är.

Östhammars kommun i jämförelse med landets alla 290 kommuner:

BRA RESULTAT:
Plats 6: Aktivitetstillfällen för barn och unga i kommunala bibliotek.
Plats 13: Gymnasieskolan fungerar bra.
Plats 14: Trygg utomhus i området där du bor när det är ljust ute.
Plats 15: Bra utbud av paketutlämningsställen inom rimligt avstånd från bostaden.
Plats 22: Möjligheterna att enkelt kunna transportera sig med bil är bra.
Plats 22: Möjlighet att vara den man är och leva det liv man vill leva.
Plats 30: Trygg utomhus i området där du bor när det är mörkt ute.
Plats 34: Bra utbud av belysta motionsspår.
Plats 39: Elever i musik- eller kulturskola, 6-19 år.
Plats 45: Bra utbud av livsmedelsbutiker inom rimligt avstånd från bostaden.
Plats 50: Företagsklimat NKI, bygglov.

NU BÄR DET UTFÖR:
Plats 112: Bästa kommun att leva i 2021.

USLA RESULTAT:
Plats 205: Sveriges bästa miljökommun.
Plats 232: Skötsel av naturområden i kommunen fungerar bra.
Plats 234: Bästa skolkommun
Plats 237: Bra utbud av ställen för äldre att träffas på i kommunen (t.ex. träffpunkter).
Plats 241: Möjlighet att delta aktivt i arbetet med att utveckla kommunen fungerar bra.
Plats 242: Upplever att det förekommer korruption inom kommunens verksamheter.
Plats 242: Problem med narkotikahandel.
Plats 242: Möjligheten att återvinna avfall utan transport med bil är bra.
Plats 245: Förtroende för kommunens politiker.
Plats 248: Kommunens verksamhet för personer med funktionsnedsättning fungerar bra.
Plats 249: Kommunens politiker upplevs arbeta för kommunens bästa.
Plats 250: Möjlighet att påverka politiska beslut i kommunen fungerar bra.
Plats 251: Äldreomsorgen fungerar bra.
Plats 251: Möjlighet att påverka inom de kommunala verksamheterna fungerar bra.
Plats 252: Problem med nedskräpning.
Plats 254: Grundskolan fungerar bra.
Plats 254: Beslut som fattas i kommunen upplevs vara transparenta.
Plats 256: Kommunens utbud av laddningsstationer för elfordon är bra.
Plats 256: Kommunens arbete för att öka toleransen för människors olikheter fungerar bra.
Plats 257: Bra utbud av friluftsområden.
Plats 260: Skötsel av allmänna platser fungerar bra.
Plats 260:
Kommunens politiker upplevs som ansvarstagande.
Plats 260:
Bra tillgång till kommunal service utanför kommunens centralort.
Plats 261:
Internetuppkopplingen i bostaden täcker behoven helt och hållet.
Plats 261:
Bra utbud av ställen för unga att träffas på.
Plats 262: Snöröjning av gång- och cykelvägar fungerar bra.
Plats 265:
Kommunens arbete för att förbättra integration och delaktighet i samhället fungerar bra.
Plats 265: Aktiva låntagare i kommunala bibliotek.
Plats 266: Företagsklimat NKI, miljö- och hälsoskydd.
Plats 267:
Internetuppkopplingen i bostaden täcker behoven i stort.
Plats 267: Lån från kommunala bibliotek, antal/inv.

SNUDD PÅ KATASTROFRESULTAT:
Plats 268: Snöröjning av gator och vägar fungerar bra.
Plats 270: Skötsel av gator och vägar fungerar bra.
Plats 270:
Skötsel av gång- och cykelvägar fungerar bra.
Plats 271:
Kommunens politiker upplevs som lyhörda för idéer.
Plats 272: Företagsklimat: Svenskt Näringsliv.
Plats 272: Skötsel av badplatser fungerar bra.
Plats 274:
Bra öppettider vid kommunens motions- och idrottsanläggningar.
Plats 274: Företagsklimat NKI, kompetens.
Plats 274: Företagsklimat NKI, tillgänglighet.
Plats 275: Att få svar på frågor till kommunen fungerar bra.
Plats 275: Företagsklimat NKI, bemötande.
Plats 276: Företagsklimat NKI, effektivitet
Plats 276: Säkerheten på gång- och cykelvägar är bra.
Plats 277: Bra möjlighet att nyttja kommunens motions- och idrottsanläggningar.
Plats 278: Skötsel av byggnader där kommunen har verksamhet fungerar bra.
Plats 279:
Bra utbud av böcker och tidskrifter i kommunens bibliotek.
Plats 279: Företagsklimat NKI, rättssäkerhet.
Plats 280: Antal olika personal hos en hemtjänstbrukare under en 14-dagarsperiod.
Plats 280: Invånarnas möjlighet till insyn och inflytande över kommunens beslut och verksamheter är bra.
Plats 280: Utbudet av gång- och cykelvägar är bra.
Plats 282: Kommunens information kring större förändringar fungerar bra.
Plats 282: Företagsklimat NKI, information.
Plats 282: Hur kommunen sköter sina verksamheter.
Plats 282: Information från kommunen om vad enskilda kan göra för att minska sin miljö- och klimatpåverkan är bra.
Plats 283: Skötsel av kommunens idrotts- och motionsanläggningar fungerar bra.
Plats 283:
Kommunens arbete för att minska miljö- och klimatpåverkan i egna verksamheter är bra.

KATASTROFALA RESULTAT:
Plats 285:
Bra bemötande vid kontakt med tjänstepersoner.
Plats 285: Företagsklimat NKI, livsmedelskontroll.
Plats 286: Kommunens arbete för att säkerställa tillgången till dricksvatten är bra.
Plats 290: Brukarbedömning hemtjänst äldreomsorg – Offentlig regi – svåra besvär av ängslan, oro eller ångest (11 %)

Här anges rankingarna i procent i stället för plats. Det beror på att rankingen hamnar på genomsnitt och att staplarna blir lite knepigare att räkna eftersom de står tätt hos KOLADA.

95,2 % anser att räddningstjänsten fungerar bra.
92,7 % anser att hämtning av hushållsavfall fungerar bra.
89,2 % anser att förskolan fungerar bra.
86 % Brukarbedömning hemtjänst äldreomsorg – Enskild regi – helhetssyn – anser att äldreomsorgen är bra.
85 % anser att äldreomsorgen är bra.
84,8 % anser att tillgången till bra hälso- och sjukvård finns inom rimligt avstånd från bostaden.
83,3 % anser att utbudet att bibliotekets aktiviteter är bra (bokklubbar, författarbesök, sagostunder, utbildning)
82,5 % anser att utbudet av platser för förpackningsåtervinning är bra.
83,2 % anser att utbudet av återvinningscentraler är bra.
82,2 % anser att utbudet av kaféer och restauranger är bra.
80,0 % Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg – helhetssyn – bra.
77,7 % anser att det finns bra möjlighet för kommunens invånare att ha ett arbete inom rimligt avstånd från bostaden.
76,7 % anser att utbudet av parker och parklekar är bra.
70,1 % anser att kommunen informerar bra vid samhällsstörningar.
68,8 % anser att det finns bra möjligheter för kommunens invånare att bo kvar i kommunen och genomföra eftergymnasiala studier.
66,5 % anser att det finns ett bra utbud av allmänna träningsplatser utomhus i kommunen.
64,4 % anser att möjligheterna att enkelt kunna göra längre resor från kommunen utan bil är bra.
66,2 %
anser att man generellt kan lita på människor.
62,2 % anser att möjligheten att enkelt använda kollektivtrafik för vardagliga resor är bra.
60,5 % anser att utbudet av pendlarparkering i kommunen är bra.
59,4 % kan rekommendera andra att flytta till Östhammars kommun.
54,2 % anser att socialtjänstens stöd och hjälp till utsatta personer fungerar bra.
49,7 % anser att Polisens närvaro i kommunen är bra.
49,0 % anser att kommunens arbete för att främja det lokala kulturlivet är bra.
47,3 % anser att det lokala kultur- och nöjeslivet är bra.
45,6 % anser att möjligheterna att använda kollektivtrafik till fritidsaktiviteter är bra.
44,4 % anser att det är problem med inbrott och stölder i kommunen.
34,7 % känner oro för att drabbas av identitetsstöld.
33,5 % anser att det är problem med störande trafik med motorfordon i kommunen.
29,9 % är oroliga för att drabbas av inbrott i hemmet.
27,5 % anser att kommunens arbete för att minska diskriminering är bra.
26,5 % har problem med personer som är påverkade av alkohol eller narkotika i kommunen.
24,9 % anser att det är problem med bristande eller trasig utomhusbelysning.
23,5 % anser att det finns problem med klotter och skadegörelse.
22,9 % anser att beslut som fattas i kommunen är genomtänkta och genomarbetade.
20,4 % känner oro för att det kommer att ske en allvarlig samhällsstörning i kommunen.
14,1 % har problem med våldsbrott i kommunen.
13,6 % har problem med personer eller gäng som bråkar eller stör i kommunen.
13,2 % känner oro för att bli utsatta för våldsbrott eller hot om våld.
11,1 % känner oro för att det kommer att ske en terrorhandling i kommunen.
10,8 % känner oro för att bli utsatta för hot och trakasserier på nätet.
9,0 % anser att det finns problem med hot och trakasserier på nätet.
6,0 % Brukarbedömning hemtjänst äldreomsorg – Enskild regi – svåra besvär av ängslan, oro eller ångest.
8,4 % känner oro för att utsättas för sexuella trakasserier eller liknande.
4,3 % arbetslöshet (lägst i Uppsala län).

Källor: SCB, KOLADA
Jämföraren – Kolada

You may also like...