SCB:s medborgarundersökning Östhammars kommun 2021 är publicerad

SCB har gjort om sin medborgarundersökning och det är knepigt att jämföra resultatet med tidigare år.
I undersökningen, som kommuner (alltså medborgarna) köper av SCB undersöks många olika kategorier, som skola och omsorg, boende och boendemiljö, lokala arbets- och utbildningsmöjligheter, klimat- och miljöarbete, bemötande, information och inflytande, jämlikhet och integration, förtroende, övergripande syn på kommunen, samhällsservice, resor och kommunikation, bibliotek, kulturliv och mötesplatser, idrott, motion och friluftsliv, underhåll av den offentliga miljön, trygghet i samhället.

Jag har valt ut kategorin FÖRTROENDE med alla DELFRÅGOR och FYRA SVARSALTERNATIV:

Kommunens politiker arbetar för kommunens bästa?
Andel mycket dåligt: 23,9 %
Andel ganska dåligt: 39,8 %
Andel ganska bra: 31,6 %
Andel mycket bra: 4,7 %

Kommunens politiker är ansvarstagande?
Andel mycket dåligt: 28,0 %
Andel ganska dåligt: 44,1 %
Andel ganska bra: 24,6 %
Andel mycket bra: 3,3 %

Kommunens politiker är lyhörda till invånarnas tankar och idéer kring kommunen och dess verksamheter?
Andel mycket dåligt: 35,2 %
Andel ganska dåligt: 49,6 %
Andel ganska bra: 13,3
Andel mycket bra: Inga svar här

Kommunens anställda arbetar för kommunens bästa?
Andel mycket dåligt: 12,2 %
Andel ganska dåligt: 36,8 %
Andel ganska bra: 41,1 %
Andel mycket bra: 9,9 %

Politiska beslut som fattas i kommunen är genomtänkta och genomarbetade?
Andel mycket dåligt: 32,5 %
Andel ganska dåligt: 44,6 %
Andel ganska bra: 22,3 %
Andel mycket bra: Inga svar här

Det finns en transparens i hur politiska beslut fattas i kommunen?
Andel mycket dåligt: 36,4 %
Andel ganska dåligt: 44,4 %
Andel ganska bra: 17,4 %
Andel mycket bra: Inga svar här

Det förekommer korruption inom kommunens verksamheter?
Andel mycket dåligt: 28,6 %
Andel ganska dåligt: 41,3 %
Andel ganska bra: 20,7 %
Andel mycket bra: 9,4 %

LÄNK: SCB Medborgarundersökning 202

You may also like...