Se Öregrundsrådets skiss på utbyggnaden av Öregrunds inre hamn

Öregrundsrådet har satt upp en utställning på vägg i Öregrunds bibliotek,
På väggen finns både kommunens skiss (av arkitekt Tengbom) samt rådets skissförslag på utbyggnad av Öregrunds inre hamn.

Östhammars kommun/Sektor samhälle gav alltså i uppdrag till arkitekten att göra ett förslag på hur krögarna kan få ännu mer plats än de redan har. Här är två av många texter på väggen:

Hur förbättras trafiksäkerheten med de här ”modellerna”?

You may also like...