Ulf Andersson tror att Öregrund finns endast på sommaren och består av bara krogar

UNT hade en märklig artikel den 16 december 2021: ”Östhammar bäst på tillväxt” [alltså Östhammars kommun]. UNT hänvisar till företaget Synas undersökning, vilket ju är perfekt för det företaget som får gratisreklam. Sök upp företaget på webben så får du veta direkt vad deras tjänster kostar. Så här beskriver företaget Syna sin undersökning: ”Utmärkelsen Bästa Tillväxt går till den kommun i varje län i Sverige som har störst andel företag som nyanställer, ökar sin omsättning och går med vinst under året. Utgångspunkten är företagens senast inlämnade årsredovisningar. – – – Den här utmärkelsen bygger på verkliga fakta till skillnad från olika undersökningar som annars ofta utgår från personliga åsikter. ”

UNT intervjuade
inga företagarföreningar eller företag i Östhammars kommun, utan valde att intervjua endast Ulf Andersson. Inget större ”gräv” från UNT:s sida. Undersökningen handlar om tillväxten under år 2020 och rapporterades alltså 2021.
I intervjun menar Ulf Andersson att år 2020 var ett bra år för särskilt besöksnäringen:

”Det är framför allt krogarna i Öregrund som lockat människor som vill ’hemestra’ under pandemin.”

Andersson menar
på fullaste allvar att Öregrund är en ”nationell magnet” som ger ”oss” unika förutsättningar. Vilka ”oss”?

Surfa in på företaget Synas
webbsida så ser du att bland de 42 företag i Östhammars kommun som hade bra tillväxt år 2020, så har bara fyra företag sina verksamheter i Öregrund och endast ett av dessa företag finns i krogbranschen.
De fyra Öregrundsföretagen som finns på Synas lista är följande:

EJ KROGAR: 3
Arronet Teknik Aktiebolag med 45 anställda
Öregrund Marine Service AB med 29 anställda
Stora Risten Fisk AB med 15 anställda
KROG: 1
Nära Stranden Öregrund AB med 5 anställda

Strandnära, den minsta
krogen i Öregrund, var alltså den enda krog som levde upp till följande tre kriterier år 2020, trots att krogen höll sig till samma lilla serveringsyta som tidigare, medan övriga byggde ut:  
1) Anställt
2) Ökat sin omsättning
3) Gått med vinst

Skönt och bra
för Sektor Samhälle och chefer i Östhammars kommunhus att journalister och media inte ställer några jobbiga frågor.

För övrigt har Öregrund haft turister i flera hundra år, och de har inte främst lockats hit för alla krogar i den gamla staden, utan just för den gamla stadens skull med sitt geografiska läge vid havet, varma klippor, vackra gamla trähus, Tallparken, Hummelfjärd, Gräsö och skärgården.

Om Öregrunds riktiga problem (skapade av kommunen och vissa företag inom besöksnäringen) ska kunna lösas behöver Öregrunds riktiga vänner föra samtal med politiker och tjänstemän som diskuterar utifrån fakta, inte utifrån fantasier och endast en årstid när Öregrund utnyttjas som ett värddjur.

You may also like...

1 Response

  1. Gertie Fahlvik skriver:

    Instämmer