Sover ledamöterna i Östhammars kommunfullmäktige?

Det finns ledamöter i Östhammars kommunfullmäktige som på riktigt tror att kommunen måste svara på en fråga som regeringen inte ställt, innan slutförvarsfrågan hamnar hos regeringen.
Hallå!
Frågan är redan hos regeringen!

Den 22 september vägrade det politiska majoritetsstyret svara på den enkla frågan: ”Varför är det så bråttom?” Även den 13 oktober på det extrainsatta kommunfullmäktigesammanträdet vägrade samma styre svara på samma fråga? Varför svarar de inte på frågan?

Känns ”fett” otryggt med folkvalda ledamöter i Östhammars kommunfullmäktige som tror att regeringen satt och väntade på kommunfullmäktiges svar: ”Vi vill ha slutförvaret!” när regeringen inte ens ställt frågan.
Regeringen tar självklart inga beslut i den här stora och viktiga miljöfrågan innan alla granskningar och analyser av LOT-projektet finns tillgängliga. Sådana ”detaljer” är dock inte Östhammars kommunstyre intresserade av. Kommunstyret vet ’självklart’ bättre än Mark- och miljödomstolen, som i januari 2018 sa’ nej p.g.a. osäkerhet kring kopparkapslarnas konstruktion.

Visst kan/ska vi ha ett slutförvar av använt kärnbränsle i Forsmark – men det ska vara ett säkert slutförvar, inte bara ett nästan-säkert slutförvar med en ifrågasatt KBS-3-metod.

Tre folkvalda ledamöter som ”har på fötterna”
Bertil Alm (C), Kerstin Dreborg (MP) och Fredrik Jansson (BoA) hade starka argument för att kommunfullmäktige INTE skulle ha sagt JA till slutförvaret ännu – utan invänta analyser. Jäklar så bra särskilt Dreborg var i kväll. Lyssna gärna på slutförvarsdebatten. I webbsändningen står det även klart vilka ledamöter som ännu inte förstått att frågan om slutförvaret redan ligger på regeringens bord:
https://play.quickchannel.com/play/uk74k3

Läser Dagens Nyheter 13 oktober
Så, Östhammars kommunfullmäktige skulle alltså säga JA till slutförvar av använt kärnbränsle i Forsmark för att S-kommunalrådet vill avsluta sin politiska karriär i kommunen? Exakt vad har kommunalrådets politiska karriär med slutförvaret att göra:
”Nu är det dags att sluta, det har jag sagt att jag ska göra, men det här ska bli ett beslut först, säger hon utanför kommunhuset.” (DN)

Sover ledamöterna i Östhammars kommunfullmäktige?
HÄR LIGGER EN
SOM ALLTSÅ
DEN 13 OKTOBER 2020
RÖSTADE BORT
ÖSTHAMMARS KOMMUNS VETORÄTT!

You may also like...

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *