Uppvärmning inför valet till Östhammars kommunfullmäktige

Jag har surfat omkring på Valmyndighetens webb och kikat på valsedlarna för de partier och kandidater som ställer upp i valet till Östhammars kommunfullmäktige 2022. Du har 11 partier att välja bland. I bokstavsordning och med antalet kandidater efter partinamnet:

Arbetarpartiet Socialdemokraterna 55
Centerpartiet 25
Kristdemokraterna 23
Liberalerna 16
Lokalpartiet BoA 20 (en har nyligen flyttat till Uppsala)
Medborgerlig samling 2 (en bor i Uppsala)
Miljöpartiet 8
Moderaterna 18
Ostkustens Framtid 3
Sverigedemokraterna 19
Vänsterpartiet 20
SUMMA: 209 kandidater (-2 folkbokförda i Uppsala)

Följande 6 partier har inte en enda Öregrundsbo på sina valsedlar:
Arbetarpartiet Socialdemokraterna
Centerpartiet
Kristdemokraterna
Liberalerna
Medborgerlig samling
Ostkustens Framtid

Följande 8 partier har inte en enda Gräsöbo på sina valsedlar:
Liberalerna
Kristdemokraterna
Lokalpartiet BoA
Medborgerlig samling
Miljöpartiet
Moderaterna
Ostkustens Framtid
Vänsterpartiet

Inget av de 11 partierna har skärgårdsbor på sina valsedlar.

Observera att det inte är partierna som är ointresserade av medborgare från vissa orter, utan det är medborgare som ointresserade av att vara medlemmar och aktiva i politiska partier.

49 mandat ska fördelas i Östhammars kommunfullmäktige, som innan valet ser ut så här:

16 mandat Arbetarpartiet Socialdemokraterna
7 Moderaterna
7 Centerpartiet
7 Sverigedemokraterna
3 Kristdemokraterna
3 Lokalpartiet BoA
2 Vänsterpartiet
2 Liberalerna
1 Miljöpartiet
1 partilös (från SD)

Källa är Östhammars kommun. Jag tror dock att det ska vara 6 mandat SD och att det är två avhopp och/eller uteslutningar där.

Vid valet 2018 fick inte S och C egen majoritet, bara 23 mandat, så de ’plockade in’ V också: 16 + 7 + 2 = 25 mandat.

Den facknämnd som hanterar bygg- och miljöfrågor, vilket är särskilt intressant för Öregrunds hamnområde är Bygg- och miljönämnden med nuvarande ledamöter som delegerat det mesta som rör bl.a. krogterrasser i Öregrunds hamnområde till tjänstemännen i sektor samhälle.

Var bor partiernas kandidater? Jag listar nedan samtliga tätorter med antal partikandidater boende där:

Östhammar 69
Alunda 39
Österbybruk 31
Gimo 25
Öregrund 10
Gräsö 7
Hargshamn 6
Platser med antal kandidater under 6 finns ej med i listan.

2714 röstberättigade i valet till Östhammars kommunfullmäktige 2022 i Öregrund norra + Gräsö samt Öregrund södra + Söderön.

You may also like...