Vad sa’ kommunalråden (S och C) om de nya avtalen med sommarkrögarna?

Frågan nedan med fet stil skickade jag till Allmänhetens frågestund, kommunfullmäktige 15 juni 2021. Presidiet gav kommunalrådet Margareta Widén Berggren (S) i uppgift att besvara de två enkla frågorna. Det klarade hon inte. Det blev mest bara pladder. Jag kontaktade därför kommunsekreteraren Rebecka Modin och frågade om jag fick skicka in samma fråga igen till Allmänhetens frågestund, kommunfullmäktige 6 juli 2021, eftersom jag inte fick svar på frågan 15 juni. Det fick jag. Och hur lyckades Margareta Widén Berggren denna gång att besvara frågan? Inte alls. Hon hänvisade i stället till ett svar jag fått av kommunalrådet Jacob Spangenberg (C). Svaret jag fått av Spangenberg var inte svar på frågan jag skickade till Allmänhetens frågestund, utan respons på en skrivelse jag skickade till Östhammar Direkt, kommunstyrelsen, kommundirektören samt till PeO Olsson (M) oppositionskommunalråd för Moderaterna.
Bra om vi håller isär saker och ting och håller reda på vad som är frågor till Allmänhetens frågestund och vad som är skrivelser!

Frågor till Allmänhetens frågestund 15 juni samt 6 juli:

Om Öregrund och nya avtal med krögare.
När kommunen breddat bryggorna och lagt ut nytt trädäck över vatten och vattenspeglar och släppt ut krögare med terrasser även där –innebär det att resultatet kommer att bli dubbelt så många krogterrasser året om: först de befintliga och sedan de på bryggor och trädäck? Är det så de nya avtalen kommer att tecknas mellan Östhammars kommun och varje krögare i Öregrund?

15 juni fick jag inget svar på de två frågorna.

6 juli fick jag inget svar på frågorna som Margareta Widén Berggren åter fick i uppdrag att svara på. Hon bollade i stället vidare till Jacob Spangenberg, som svarade så här, transkribering:

”Ja, svaret e nej på Yvonnes fråga, det vill säga tanken med den här justeringen i … den ändrade detaljplanen e just att minska belastningen på vägar och gator. Så att svaret är nej.”

Vill du lyssna på Widén Berggrens svar och Spangenbergs svar? Klicka på Allmänhetens frågestund i det här kommunfullmäktigesammanträdet från 6 juli:
https://play.quickchannel.com/play/bxdgxqg

You may also like...