Östhammars kommun rankas 270 av 290 i Företagsklimat

Svenskt Näringslivs årliga undersökning FÖRETAGSKLIMAT i hela landet är färdig. År 2020 finns att ta del av. Det går riktigt dåligt för företagsklimatet i Östhammars kommun. Sådant styre – sådant företagsklimat, det hänger liksom ihop.
År 2020 placerar sig Östhammars kommun på plats 270 av 290. Har tappat ytterligare 11 placeringar sedan förra året.

Här finns redogörelsen för företagsklimatet i Östhammars kommun:
https://www.foretagsklimat.se/osthammar

Placeringar Östhammars kommun:
År 2010 plats 179
År 2011 plats 171
År 2012 plats 178
År 2013 plats 192
År 2014 plats 154
År 2015 plats 188
År 2016 plats 224
År 2017 plats 256
År 2018 plats 251
År 2019 plats 259
År 2020 plats 270

Chef för samhällsbyggnadsförvaltningen och tillväxtkontoret är Ulf Andersson, som sitter på dubbla stolar, dels avlönad av kärnkraftsbolaget SKB och dels avlönad av Östhammars kommun.
https://www.osthammar.se/sv/organisation/forvaltning/kommunledningsforvaltning/tillvaxtkontoret

Minns du P4 Upplands granskning av ”mervärdesavtalet” mellan SKB och Östhammars kommun? En hel serie program som gick under rubriken MILJONSOPOR

You may also like...