Vårdcentral

Öregrunds Vårdcentral är från och med 1 december 2010 en privat versamhet inom Praktikertjänst AB. Vi har vårdavtal Region Uppsala, och våra patientavgifter är samma som i den offentliga vården.
Öregrunds Vårdcentral (ptj.se)