Bojkotta företag som är kvar i Ryssland och göder Putins krigskassa

Som konsumenter kan vi bidra till att minska intäkter till Putins krigskassa genom att inte köpa produkter från företag som fortsätter att vara verksamma i Ryssland. Ett företag har sällan monopol på en produkt, så välj ett företag som inte är verksamma i Ryssland och som säljer liknande produkt.

LEAVE RUSSIA:
Ryssland inledde terror mot Ukraina 2014. Den 24 februari 2022 startade terrorstaten en fullskalig militär invasion i Ukraina. Detta brutala krig och ryska truppers krigsbrott orsakade och orsakar en humanitär kris i Ukraina med tusentals dödade civila och miljontals krigsflyktingar.
Som en reaktion på denna terror, beslutade många internationella företag att lämna den ryska marknaden. Andra fortsätter att göra affärer i Ryssland som om inget har hänt.
Vi spårar sådana företag och uppmanar dem att sluta finansiera kriget.


På den här webbsidan är alla företag som finns kvar i Ryssland listade. Antingen tar du ställning mot Rysslands anfallskrig i Ukraina – eller så tar du ställning för anfallskriget.

Exemplet PEPSI:
”Trots kriget har företaget varit verksamt i Ryssland i över 60 år och öppnat en ny anläggning med en produktionskapacitet på 60 000 ton per år.”
PepsiCo gör affärer i Ryssland som vanligt (leave-russia.org)

Exemplet MARABOU HOS MONDELEZ:
”Ökade intäkterna i Ryssland avsevärt från 1,016 miljarder USD 2021 till 1,463 miljarder USD 2022. Inkluderades i NACP:s lista över internationella krigssponsorer.”
Mondelez gör affärer i Ryssland som vanligt (leave-russia.org)

Här kan du se vilka företag som är kvar i Ryssland och vilka som lämnat:
The List of Companies that Stopped or Still Working in Russia

You may also like...