Tacksamhet till Öregrunds stad (med diplom)

Jag har varit i Equmeniakyrkan idag på ukrainsk tacksägelse-samling. Jag kom hem med två diplom, ett till Öregrunds stad och ett till mig själv. Vid altaret väntade pastor Alexander från den kristna organisationen och missionen Ljus i öst med diplomen som jag tog emot med varmt hjärta. Diplomet till Öregrunds stad är riktat till er alla som bidragit till hjälpsändningen från Öregrund till Cherson i Ukraina.

Så här står det på diplomet när jag översätter texten till svenska:

TACKSAMHET!
Öregrunds stad!

Missionen Ljus i öst uttrycker sin uppriktiga tacksamhet till Er för Er omtanke och medkänsla för folket i Ukraina som just nu går igenom svåra tider.
Vårt uppdrag inom missionen hjälper internflyktingar, som har förlorat sina hem, eller på grund av intensiva fientligheter lämnat allt de hade och tvingats iväg till andra orter och städer att bo i.
Vi hjälper människor som befinner sig i svåra livsförhållanden: stora familjer, änkor och änklingar, funktionsnedsatta och ensamma människor.
Viktigast av allt är att vi berättar för varje människa vi möter om Guds kärlek, om evigt liv, om frälsning och det hopp vi har för vår Frälsare!
Vi tackar Dig uppriktigt för att vi med Ditt stöd kommer att kunna besöka och välsigna många människor – inte bara med ord utan även i handling [med gåvor].
Må Herren välsigna Dig och uppfylla alla Dina förhoppningar.

Pastor Alexander och Nazar, chef för hjälpsändningarna.

You may also like...