Terrorstaten Ryssland vill ha ekonomisk kompensation av Ukraina

Har ryska folket fattat att Moskva/Kreml ockuperar även det ryska folket? Det är därför som varje rysk protest slås ner – för att Putin ockuperar även det ryska folkets hjärnor.

Apropå hjärnor
Uttalande av den f.d. ryske presidenten (Medvedev) om hur det ska bli ”fred” i Ukraina. Egentligen borde ingen förvånas över vad ”hjärnorna” i terrorstaten Ryssland publicerar på sina digitala kanaler:

* Ukraina ska kapitulera och officiellt erkänna att hela Ukrainas territorium tillhör Ryska federationen.
* Ukraina ska kompensera Ryssland ekonomiskt, inklusive ersättning till anhöriga till ryska soldater.
* En lag om återförening av de tidigare territorierna i ’Ukraina’ med Ryska federationen – först då kan Ryssland tänka sig upphöra med attackerna mot Ukraina.
* Ukraina ska demilitariseras.
* Ukraina ska inte ha egna myndigheter.
* Västländerna ska erkänna den politiska regimen i Kiev som en nazistisk junta.
* Ukraina ska påtvingas avnazifierings-program som omfattar alla myndigheter under FN:s överinseende.

Detta är den mjuka ryska fredsformeln, enligt Medvedev, 14 mars 2024.
Medvedev lägger fram den så kallade ryska fredsformeln | Ukrainska Pravda

Telegram: Contact @medvedev_telegram

Medvedev brukar med jämna mellanrum hota världen med ryska kärnvapen.

You may also like...