YALE-studie: Rysslands ekonomi på väg mot kollaps

Mats Hultén i Facebook-gruppen Ryssland – allt som rör Ryssland:
”YALE-studie: Rysslands ekonomi faktiskt på väg mot kollaps – gäller nu att inte tveka.
Rysslands ekonomiska rapportering plockar russinen ur kakan med den statistik man släpper. Detta har givit upphov till ett falskt narrativ om att Rysslands trots allt står starkt. Vid närmare undersökning av inofficiella källor, statistik från ryska handelspartner och med hjälp av korskörning av olika datakällor, har forskare vid Yale under ledning av Jeffrey Sonnenfeld fått fram en helt annan bild: Sanktionerna och företagsflykten skadar den ryska ekonomin enormt, och mycket mer än vad de påverkar väst. Importen har i princip helt avstannat, den inhemska produktionen klarar inte fylla tomrummet, de utländska företagen stod för 40 % av ekonomin, och omställningen av ekonomin mot Asien funkar inte – att t.ex. flytta gasledningar gör man inte i en handvändning.
Deras slutsats – står västvärlden enad och fast vid sin nuvarande linje utan att bromsa, så kommer Ryssland snart knäckas till underkastelse.”

Källor:
26 juli 2022: The Russia sanctions bite
20 juli 2022: Business Retreats and Sanctions Are Crippling the Russian Economy

You may also like...