Gågata centrala Strandgatan sommartid – funderingar kring det

Bakgrund
Efter påtryckningar har Östhammars kommun lämnat ett förslag till Trafikverket om att spärra en del av Strandgatan för motortrafik 1 juni – 31 augusti.
En testperiod som förhoppningsvis utvärderas.
Den här gågatan, menar representanter för Östhammars kommun, ska göra det enklare och friare för fotgängare och cyklister att röra sig bland restauranger, butiker och båtliv.

Varuleveranser, avfallsfordon, långa transporter och sjukresefordon ska fortfarande kunna köras där inga andra motorfordon ska tillåtas på den spärrade delen av centrala Strandgatan.

Remissinstanser för det här förslaget är Polisen, Uppsala länsstyrelse, Trafikverket, Region Uppsala/trafikplanerare.

Funderingar kring förslaget (som nog redan klubbats)

1)
Stänger man av del av centrala Strandgatan, så påverkar det även Rådhusgatan. Vad händer med biltrafiken från Rådhusgatan till Strandgatan? När de tänkt sig köra förbi krogarna upptäcker de i stället att de inte får köra där? Ska de backa tillbaka, eller ska någon typ av vändplats skapas? Eller ska del av Rådhusgatan också stängas av för biltrafik? Med vad i så fall? Skyltar? Fysiska hinder?

2) De som har båtar vid ”Öregrundsbryggan” och som pendlar till skärgården – hur ska de få en vettig på- och avlastning vid bryggan som disponeras av Öregrunds Båtklubb? Platsen för på- och avlastning hamnar innanför spärren för biltrafik.

You may also like...