Färre födslar i Öregrunds-området

År 2017 föddes 22 barn i Öregrund.
…………………………………………………………
År 2018 föddes så här många/få barn i
Öregrund: 15
Gräsö: 1
Söderby: 3
= 19 barn

År 2019 föddes så här många/få barn i
Öregrund: 11
Gräsö: 3
Söderby: 1
= 15 barn

År 2020 föddes så här många/få barn i
Öregrund: 12
Gräsö: 0
Söderby: 2
= 14 barn

År 2021 föddes så här många/få barn i
Öregrund: 13
Gräsö: 2
Söderby: 2
= 17 barn

År 2022 föddes så här många/få barn i
Öregrund: 9
Gräsö: 3
Söderby: 3
= 15 barn

Hittills 2023 har så här många/få barn fötts i
Öregrund: 5
Gräsö: 2
Söderby: 1
= 8 barn

Öregrund november 2023: 72 barn är placerade på kommunala förskolan Skutan. 14 barn finns placerade på privata Sjöstjärnorna.

Sidan 15 i det här dokumentet:
kallelse-och-arendelista-barn–och-utbildningsnamnden-9-november-2023.pdf (osthammar.se)

You may also like...