Den sista sillen i Östersjön

Beståndet och fångsterna av sill i centrala Östersjön har minskat med 80 procent sedan 1990-talet. 

Mellan 2021 och 2022 slutade över 100 svenska småskaliga båtar att fiska i Östersjön, ett tapp på en fjärdedel under bara ett år. Ändå fångades nästan lika mycket fisk. Det beror på fortsatt höga kvoter och att de största fartygen blir allt effektivare och större.


Totalt fångar de 20 största fartygen 95 procent av fisken i Östersjön. Majoriteten av fisken som fångas blir till foder.

BalticWaters 27 oktober 2023:

”Landsbygdsminister Kullgren har svårt att hålla isär olika delar av det svenska fisket. Industrifiske och småskaligt fiske har mycket lite gemensamt, även om industrifiskets företrädare skickligt fått det att framstå så. Tvärtom är det sannolikt effekter av industrifiske som gjort att de större strömmingarna försvunnit från kusten och som i allt väsentligt bidragit till utfiskningen.

Industrifiskets bidrag till det svenska fisket är omlastning av fångst till lastbilar som körs till Danmark för att bli foder.

Kan ministerrådet ha brutit mot lagen?
Läs mer här:
Östersjöbrief 60: Den sista sillen – BalticWaters

You may also like...